Een Vraag?
Check onze FAQ

Jij hebt vragen. Dat is normaal.
Wij hebben antwoorden. Dat is goed nieuws.

De antwoorden op de vragen die wij het meest hoorden, hebben we voor jou gebundeld. Handig, niet? Heb je nog een vraag waarop het antwoord ontbreekt, geef ons dan zeker een seintje > info@gentrepreneur.gent.

FAq | algemeen

Kies ik voor een éénmanszaak of een vennootschap?

Een businessidee maakt je onderneming niet.

Een businessidee maakt je onderneming niet. Je hebt nog enkele cruciale beslissingen voor de boeg. Een van de eerste is of je een eenmanszaak of een vennootschap opricht. Veel starters kiezen een eenmanszaak omdat dit lage oprichtingskosten en -voorwaarden heeft, maar in sommige gevallen is een vennootschap dan weer meer geschikt. De keuze van je ondernemingsvorm brengt een resem gevolgen (financieel en praktisch) met zich mee. Precies daarom is dit geen beslissing om overhaast te nemen. In de praktijk bekijk je samen met je boekhouder of accountant de opties en hak je na rijp beraad de knoop door.

Aansprakelijkheid

Het grootste verschil tussen de twee is de ‘aansprakelijke persoon’: naar wie gaat de winst en wie betaalt de rekeningen? In een eenmanszaak ben jij dit persoonlijk. Alle winst is dus voor jou. Kom je echter in financiële problemen, dan kunnen schuldeisers beslag leggen op je persoonlijke bezit. In het andere geval is het je vennootschap (als ‘rechtspersoon’) die verbintenissen aangaat, winst ontvangt en aansprakelijk is in geval van schulden. Bij problemen blijf je dus buiten schot, tenzij het om een vennootschapsvorm gaat waarbij de (werkende) vennoten aansprakelijk zijn voor de schulden.

Oprichting: eenvoudiger in de eenmanszaak

Om een eenmanszaak op te richten, open je een rekening en schrijf je je in bij een ondernemingsloket. Een vennootschap oprichten kost iets meer moeite en geld. Je hebt bijvoorbeeld startkapitaal en een financieel plan nodig. Bovendien moet je bij sommige vennootschapsvormen nog langs de notaris.

Belastingen: optimalisatie voor vennootschappen

In een eenmanszaak betaal je personenbelasting op al je winst. Je belasting wordt berekend in schijven tussen de 25 en 50%. Het tarief voor (kleine) vennootschappen is 29,58% (en 20% vanaf 2020). Als zaakvoerder betaal je ook wel personenbelasting, maar er bestaan nog tal van middelen voor ‘fiscale optimalisatie’. Lees: financieel voordelige manieren om jezelf als zaakvoerder netto iets meer uit te reiken. Meestal wordt een vennootschap financieel interessanter vanaf een bepaalde nettowinst – dus zodra je als eenmanszaak té veel belastingen zou betalen. Je boekhouder maakt voor jou de balans op.

Administratie: minder complex in een eenmanszaak

Bij een vennootschap komen meer verplichtingen kijken dan bij een eenmanszaak. Elk besluit moet bijvoorbeeld tijdens een vergadering worden genomen. In een eenmanszaak heb jij zelf alle beslissingsrecht. Daarnaast volstaat in een eenmanszaak een ‘enkelvoudige’ boekhouding onder de grens van 500.000 euro omzet, terwijl vennootschappen – of hun boekhouder – een ‘dubbele’ boekhouding moeten bijhouden.

Samengevat: richt je alleen een onderneming op met weinig risico’s? Dan is een eenmanszaak vaak de beste keuze. Bij groei kan je altijd overschakelen. Richt je met meerdere personen een zaak op waarbij je al meteen grote investeringen inplant? Dan is een vennootschap meestal aangewezen.

Welke vennootschapsvormen zijn er en welke kies ik best?

De meeste starters gaan voor een eenvoudige eenmanszaak. Maar als een vennootschap het best past bij je businessidee, dan rest de vraag: in welke vorm?

De meeste starters gaan voor een eenvoudige eenmanszaak. Maar als een vennootschap het best past bij je businessidee, dan rest de vraag: in welke vorm? Tot 2019 bestonden maar liefst 17 (!) vennootschapsvormen. Die wildgroei is nu teruggeschroefd. Vanaf 1 mei 2019 kies je uit 4 nieuwe basisvormen:

BV: de besloten vennootschap is de standaardvorm, zeker voor starters. Je kan een BV alleen oprichten, er is geen startkapitaal nodig en aandeelhouders kunnen flexibel in- en uitstappen.

NV: de naamloze vennootschap is er voor iets grotere ondernemingen (zoals beursgenoteerde bedrijven), met een minimumkapitaal van 61.500 euro.

CV: coöperatieve vennootschappen dienen voor organisaties met een ‘gemeenschappelijk gedachtegoed’ (waarbij niet alleen winst, maar ook een collectief doel centraal staat).

Maatschap (met Comm.V en VOF als subcategorieën): deze ‘lichtere’ vormen hebben minder voordelen qua aansprakelijkheid en kan je oprichten zonder verplichte stop bij de notaris. Voor meer informatie, raadpleeg een expert in ons netwerk.

Goed om te weten: kies wijselijk, maar je bent uiteraard niet levenslang gebonden aan een juridische vorm. Als je zaak evolueert (in activiteiten, omzet, partners …) kan je altijd switchen van de ene vennootschapsvorm naar de andere. De juridische vorm heeft ook een grote impact op het financiële en zakelijke plaatje van je onderneming.

Naast deze 4 vennootschapsvormen kan je er ook voor kiezen om te ondernemen onder de vorm van een vereniging of een stichting. Meer info daarover vind je in dit kennisartikel.

Kan ik veranderen van vennootschapsvorm?

Geen nood, dat kan! Eens je onderneming groeit, kan het zijn dat je nood hebt aan een andere ondernemingsvorm.

Geen nood, dat kan! Eens je onderneming groeit, kan het zijn dat je nood hebt aan een andere ondernemingsvorm.

Switchen van een eenmanszaak naar een vennootschap:

Het ondernemingsnummer van de eenmanszaak zal worden stopgezet en er zal een ondernemingsnummer voor de vennootschap worden opgestart. Zorg wel dat je eerst alle voorwaarden voor de opstart van de vennootschap in orde gebracht hebt.

Switchen van de ene vennootschapsvorm naar de andere:

Dit kan via een publicatie gewijzigd worden, maar hou er rekening mee dat de voorwaarden van de nieuwe vennootschapsvorm moeten nageleefd zijn. Hiervoor wordt er best een boekhouder gecontacteerd.

Wat is het verschil tussen een ondernemingsnummer en een BTW-nummer?

Vroeger waren dit verschillende nummers.

Vroeger waren dit verschillende nummers. Dit is echter gewijzigd dus als men spreekt over het ondernemingsnummer of over het btw-nummer, dan gaat dit om hetzelfde nummer. Een ondernemingsnummer dient wel geactiveerd te worden bij de btw.

Indien de activiteit echter btw-vrijgesteld is volgens artikel 44, dan dient er geen btw-activatie te gebeuren.

Wat is de BTW-vrijstellingsregeling en wat houdt dit in?

Als zelfstandige moet je afhankelijk van je activiteit al dan niet een btw-boekhouding bijhouden en periodiek btw-aangiftes indienen.

Als zelfstandige moet je afhankelijk van je activiteit al dan niet een btw-boekhouding bijhouden en periodiek btw-aangiftes indienen. Daarbij draag je enerzijds de verschuldigde btw af over de geleverde goederen of diensten en kan je anderzijds de btw die je zélf betaalde op aankopen aftrekken.

Heb je jaarlijks minder dan 25.000 euro omzet? Dan kan je opteren voor de btw-vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen. Daarmee heb je alvast één ‘to do’ minder op je lijst, maar is er ook een keerzijde?

Geen btw aanrekenen = geen btw aftrekken

Opteer je voor de vrijstellingsregeling dan kan je in geen enkel geval de zélf betaalde btw aftrekken op aankopen. Moet je grote investeringen doen om je zaak op te starten of maak je veelal kosten met btw? Dan is de vrijstellingsregeling allicht niet de beste keuze.

Waarom toch kiezen voor de vrijstellingsregeling?

Zijn de kosten die je maakt met btw daarentegen eerder beperkt of weegt de administratieve rompslomp niet op tegen de btw-kost dan kan je opteren voor de vrijstellingsregeling. Maar wat houdt dit nu juist in? In hoofdzaak komt het er op neer dat de ondernemer geen btw hoeft af te dragen over de geleverde goederen of diensten en dan ook geen periodieke btw-aangifte hoeft in te dienen.

Beperkte verplichtingen

Let wel, je moet nog steeds een minimale btw-boekhouding voeren en mag alvast de jaarlijkse klantenlijst niet uit het oog verliezen. Dat is een overzicht van elke klant met een Belgisch btw-nummer waaraan goederen of diensten werden geleverd voor minstens 250 EUR. Heb je dat jaar geen enkele klant aan te geven dan moet je geen aangifte indienen. Koop je goederen aan uit het buitenland? Ook dan zijn er nog een aantal verplichtingen die je als ondernemer moet naleven.

Een gouden tip

Denk aan de toekomst bij je prijszetting! Stel dat je bedrijf groeit en je de kaap van 25.000 euro overschrijdt dan moet je plots wél btw vragen. Bestaat je klantenbestand grotendeels uit particulieren en wil je je marge behouden, betekent dit mogelijks een fikse prijsverhoging voor je klanten. Daarom zet je beter al van bij de start je prijzen marktconform.

Conclusie: niet altijd een troef

De administratieve voordelen wegen niet altijd op tegen de nadelen: je boekhouding moet nog steeds piekfijn in orde zijn, je moet je omzet in de gaten houden én je kan de btw op je aankopen niet terugvorderen. De vrijstelling is echter ideaal voor student-ondernemers of zelfstandigen in bijberoep met particuliere klanten. Zo kan je een cent bijverdienen met je hobby of eens proeven van ondernemen. Lijkt het iets voor jou? Vraag raad aan boekhouder of accountant voor je een keuze maakt.

Kan ik ondernemen zonder ondernemingsnummer?

Sommige student-ondernemers knappen af op de administratieve mallemolen van een zelfstandigenbestaan. Of durven de stap naar een eigen onderneming nog niet te zetten.

Sommige student-ondernemers knappen af op de administratieve mallemolen van een zelfstandigenbestaan. Of durven de stap naar een eigen onderneming nog niet te zetten. Gelukkig zijn er zelfs dan mogelijkheden om te ondernemen

Amateurskunstenvergoeding (AVK) - voor artistieke prestaties

Ben je actief in de creatieve sector, dan kan de Amatuerskunstenvergoeding (vroeger KVR) een optie zijn om opdrachten te laten vergoeden. Hieraan zijn wel voorwaarden en beperkingen verbonden dus informeer je goed.

Werken met een payrollkantoor

Wat doe je als een opdrachtgever met een aanlokkelijke opdracht staat te zwaaien maar je geen BTW-nummer hebt om een factuur op te maken? Ga eens aankloppen bij een payrollbedrijf zoals Tentoo of Amplo. Zij kunnen voor jou de facturatie doen en zorgen er tegelijk voor dat je wettelijk in orde bent. Via het payrolling systeem kan je perfect aan de slag als freelancer zonder zelfstandigenstatuut en in opdracht van eender welk onderneming of organisatie. Juridisch gezien valt werken via een payrollkantoor onder de wetgeving voor interimwerk. Er ontstaat een relatie tussen de opdrachtgever en het payrollkantoor. Het payrollkantoor maakt de facturen op basis van de afspraken die jij hebt afgesloten met de opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt vervolgens aan het payrollkantoor. Tussen jou en het payrollkantoor ontstaat er een interimrelatie. Het payrollkantoor betaalt jou een netto salaris uit.

Let wel, de payrollingkantoren zullen een deel van je factuur afromen om hun service te betalen. Dit varieert van kantoor tot kantoor dus doe zeker navraag voor je van start gaat met een kantoor.

Toetreden tot een coöperatie

Je kan er ook voor kiezen om toe te treden tot een coöperatie en via een begeleid traject je onderneming uit te rollen. Je koopt dan een aandeel en wordt op die manier vennoot binnen de coöperatieve vennootschap. Dat zorgt er voor dat je je activiteiten kunt uitrollen onder het BTW-nummer van de coöperatie én dat je tegelijkertijd kan genieten van administratieve ondersteuning en coaching. Wij hebben binnen Gentrepreneur onze eigen studentcoöperatie, The Company. Voldoe je niet aan de voorwaarden van The Company, dan kan jongerencoöperatie HAVEN misschien een oplossing zijn voor jou.

Kan ik nog werken als jobstudent als ik student-ondernemer ben?

Sowieso mag het statuut student-zelfstandige gecombineerd worden met een studentenjob.

Sowieso mag het statuut student-zelfstandige gecombineerd worden met een studentenjob. Waar je wel rekening mee dient te houden:

Kinderbijslag (Groeipakket)

Vanaf 18 tot 25 jaar kun je als student werken en toch je Groeipakket behouden als je:

  • ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen);
  • ten hoogste 80 uur per maand werkt met een 'gewoon' contract. Het gaat hier om een interim, een flexi-job, een vast contract van bepaalde of onbepaalde duur, een studentencontract zonder verminderde sociale bijdragen of een doctoraatsbursaal. Uitzondering: als je werkt als monitor of als onthaalouder onder het ‘sui generis’-statuut, tellen deze uren niet mee.

Dit staat los van je eventuele activiteiten als zelfstandige.

Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen wordt er enkel gekeken naar het netto belastbaar inkomen als zelfstandige.

Fiscaal ten laste

De inkomsten als jobstudent worden opgeteld met de inkomsten als zelfstandige om te bekijken of je fiscaal ten laste kan blijven van je ouders. Het grensbedrag is afhankelijk van de gezinssituatie en of je ouders al dan niet gezamenlijk belast worden (meer info).

Belastingen

Of je als student belastingen moet betalen of niet, hangt eveneens af van je inkomsten uit zowel je studentenjob als uit je zelfstandige activiteit. Ook hier zijn grensbedragen van toepassing.

Wat is het verschil tussen het fiscaal statuut student-zelfstandige en het statuut student-ondernemer binnen de onderwijsinstellingen?

Het fiscaal statuut student-zelfstandige is bij wet geregeld en heeft een invloed op de sociale bijdragen die je dient te betalen en het fiscaal ten laste blijven van je ouders.

Het fiscaal statuut student-zelfstandige is bij wet geregeld en heeft een invloed op de sociale bijdragen die je dient te betalen en het fiscaal ten laste blijven van je ouders. Meer info over dit statuut vind je hier.

Het statuut student-ondernemer binnen de onderwijsinstellingen is geen bij wet geregeld statuut. Het is vergelijkbaar met het topsportstatuut binnen het onderwijs. Algemeen betekent dit dat je studieflexibiliteit kan vragen. De verdere voordelen verschillen per school.

Meer info over het statuut binnen je school en hoe je het aanvraagt:

_Universiteit Gent

_Arteveldehogeschool

_HOGENT

_KULeuven

_Odisee

_LUCA

Welke boekhoudkundige verplichtingen heb ik als student-ondernemer?

Dat hangt er eerst en vooral van af of je een eenmanszaak of vennootschap hebt. De meeste student-ondernemers hebben een eenmanszaak, wat ook de simpelste boekhouding heeft. Hieronder zullen we het dus enkel hebben voor de verplichtingen van student-ondernemers met een eenmanszaak. De boekhoudkundige verplichtingen op een rijtje:

_Btw-aangiftes (elk kwartaal, enkel voor btw-plichtigen)

_Klantenlisting (1 keer per jaar)

_Aangifte personenbelasting (1 keer per jaar)

_Voorraad bijhouden (1 keer per jaar)

Klinken sommige termen Chinees, weet je niet hoe eraan te beginnen of ben je bang om zaken te vergeten?

Kom dan zeker even langs bij onze boekhoudexpert Umain tijdens onze Experts in the House sessies of neem rechtstreeks contact op met Olivier.

Of kies voor boekhoudplatform Dexxter. Dit platform zorgt dat jij helemaal in orde bent zonder dat je iets van boekhouding moet kennen. Ontdek hoe het werkt en krijg korting dankzij Gentrepreneur via www.dexxter.be/gentrepreneur.

Zelf boekhouden, goed idee of niet?

Een boekhouder vinden is niet zo simpel. Bovendien is het een pak goedkoper om het zelf te doen én zo heb je zelf meer grip op je cijfers. Maar is dat wel altijd een goed idee?

Een boekhouder vinden is niet zo simpel. Bovendien is het een pak goedkoper om het zelf te doen én zo heb je zelf meer grip op je cijfers. Maar is dat wel altijd een goed idee?

Stel jezelf eerst volgende vragen:

Welke ondernemingsvorm heb je?

Het maakt een groot verschil of je een eenmanszaak of een vennootschap hebt. Een vennootschap geeft meer bescherming en kan fiscaal interessanter zijn als je een iets grotere business hebt. Bij vennootschappen is sprake van dubbel boekhouden en daarvoor schakel je best altijd een boekhouder in! Een eenmanszaak heeft een enkelvoudige boekhouding, wat veel minder complex is. Dat kan je zelf doen, in Excel of via een boekhoudplatform. Dat laatste is aangeraden om de kans op fouten te verkleinen. De meeste student-zelfstandigen starten in een eenmanszaak.

Hoe belangrijk is advies voor jou?

Boekhouders zijn geknipt voor professioneel advies op maat. Zeker bij vennootschappen moet je met van alles rekening houden.

In een eenmanszaak is de fiscale bewegingsvrijheid wat minder groot en kan je dus ook minder fouten maken bij het inboeken van je facturen, zeker in een gespecialiseerde tool. Voor extra advies kan dan nog steeds aangeklopt worden bij de boekhouder.

Hoeveel wil je betalen?

De tarieven van boekhouders kunnen stevig verschillen.

_Vennootschap zonder personeel: €2800 - €3500

_Eenmanszaak in hoofdberoep: €1000 - €2000

_Eenmanszaak in bijberoep: €600 - €1000

_Boekhoudplatform zoals Dexxter: €180

Boekhouders zijn specialisten en dus ook niet goedkoop. Daarom doen meer en meer student-zelfstandigen zelf hun boekhouding en vragen ze de boekhouders enkel voor gericht advies aan uurtarief. Dat drukt de prijs.

Hoeveel tijd wil je spenderen aan je boekhouding?

Zo weinig mogelijk? Dan kan je een schoendoos met al je facturen en bonnetjes elk kwartaal naar je boekhouder brengen en die zoekt dan alles voor je uit. Uiteraard kost dat veel en bovendien zitten de overbevraagde boekhouders daar niet meer op te wachten. Zij willen liever dat alles mooi digitaal aangeleverd wordt, via vooraf afgesproken tools.

Een beetje? Alles wat een boekhouder niet meer hoeft te doen, moet je ook niet betalen. Je zal zien dat het je niet zoveel extra tijd kost. Bovendien begrijp je zo ook meer van je cijfers, wat jou een betere ondernemer maakt.

Conclusie

Het is belangrijk om goed af te wegen wat voor type ondernemer je bent en zo de boekhoudoplossing te kiezen die bij jou past. Aangezien er minder en minder boekhouders zijn en een stijgend aantal startende ondernemers, nemen steeds meer eenmanszaken zelf hun boekhouding in handen. Voor extra advies wordt dan een boekhouder ingeschakeld. Voor vennootschappen is een boekhouder sterk aangeraden!

Met boekhoudplatform Dexxter ben je als student volledig boekhoudkundig in orde voor slechts €180/jaar. Via www.dexxter.be/gentrepreneur krijg je zelfs nog een extra korting!

Hoeveel sociale bijdragen betaal ik als student-ondernemer?

Benieuwd hoeveel sociale bijdragen je betaalt als student-zelfstandige?

Als beginnend student-zelfstandige zijn jouw sociale bijdragen meestal beperkt tot de forfaitaire minimumbijdrage.

Na verloop van tijd worden je bijdragen preciezer afgesteld op je werkelijke inkomen. De hoogte van het bedrag dat je moet betalen, hangt af van de hoogte van jouw jaarinkomen.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, hier vind je de meest up-to-date cijfers.

Je vindt op deze pagina ook meteen een overzicht van andere kosten waarmee je als student-zelfstandige rekening moet houden. Handig!

Let op: geen sociale bijdragen betalen betekent ook wel dat je als student-zelfstandige nog geen sociale rechten opbouwt.

Heb je vragen over de berekening van jouw sociale bijdragen of het opbouwen van sociale rechten, boek dan zeker een afspraak met je coach of kom langs tijdens onze Experts in the House-sessies (data te vinden op www.gentrepreneur.gent/events).

Hoe maak ik een correcte factuur op?

Vaak is het een van de eerste hoogtepunten als je uit de startblokken schiet als ondernemer: die eerste factuur die buitengaat.

Vaak is het een van de eerste hoogtepunten als je uit de startblokken schiet als ondernemer: die eerste factuur die buitengaat.

Liefst is die ook volledig en volgens de wettelijke regels van de kunst opgesteld. Dankzij deze vier veelgehoorde vragen – met glasheldere antwoorden – factureer je straks gezwind.

Wanneer moet ik (niet) factureren?

Verkoop je aan zelfstandigen, bedrijven of overheden, dan is een factuur in principe altijd verplicht. Voor particulieren hoef je normaal gezien geen factuur uit te schrijven. Daar zijn enkele uitzonderingen op: de verkoop en herstellingen van auto’s (of onderdelen ervan), diensten rond verhuizing of meubelbewaring, en de verkoop van gebouwen en werken eraan. Eigenlijk is basiskennis over factureren altijd een must. Zelfs als je je vooral tot particulieren richt, is de kans reëel dat ooit een bedrijf bij jou aanklopt. En dat kan je uiteraard niet zomaar afwimpelen.

Wat moet er op mijn factuur?

Deze zaken moeten wettelijk op elke factuur:

_Volgnummer: elke factuur heeft een uniek nummer. Die volgnummers moeten ononderbroken doorlopen. Na factuur 123 mag dus niet factuur 125 komen.

_Je gegevens: je bedrijfsnaam, adres, btw-nummer en bankrekeningnummer.

_RPR-adres: heb je een vennootschap, dan vermeld je de juiste rechtbank van koophandel in je regio.

_Klantgegevens: de bedrijfsnaam, adres en btw-nummer van je klant.

_Datums: de datum van de uitreiking van de factuur én de levering van je aanbod.

_Omschrijvingen: beschrijf kort maar concreet elke dienst of elk product.

_Hoeveelheden en eenheidsprijzen: de prijs per stuk/meter/uur/… en het aantal.

_Maatstaf van heffing: de totaalprijs exclusief btw. Let op: hanteer je meerdere btw-tarieven, omdat je bijvoorbeeld verschillende soorten producten verkoopt, dan bereken je die totaalprijs per btw-tarief.

_Btw-tarieven: de btw-tarieven van al je diensten/producten, de btw-bedragen in absolute cijfers en het totaal van alle btw.

_Kortingen: eventuele kortingen trek je af op het totaalbedrag exclusief btw.

_Bijkomende btw-vermeldingen: als je factureert naar het buitenland, moet je meestal ‘btw verlegd’ vermelden. Ook als je vrijgesteld bent van btw, vermeld je dit op je factuur. Straks meer over die btw-bijzonderheden.

Niet verplicht, wel een aanrader: je algemene voorwaarden, waarin je kort je werkwijze en spelregels opsomt. Kom je later in de problemen door een klant die niet of te laat betaalt, dan bewijzen die ‘kleine lettertjes’ dat je recht in je schoenen staat. Vermeld ook de termijn waarbinnen je graag de betaling ontvangt – in de praktijk meestal enkele weken.

Tip: let ook op inkomende facturen Als zelfstandige waak je best ook over de facturen van je leveranciers. Bij een fout kan een controleur de btw die je normaal mag aftrekken, terug verwerpen. Spot je een onvolledigheid? Geef je leverancier dan zeker een seintje.

Hoeveel btw moet ik rekenen?

Factureren is op zich vrij rechttoe rechtaan, maar soms is de btw spelbreker. Zo moet je eerst weten welk tarief gangbaar is in je sector – meestal is dat

Ook voor buitenlandse klanten is het zaakje wat complexer: zo verschillen de btw-regels tussen goederen en diensten, particulieren en bedrijven, en EU- en niet-EU-landen. Maar misschien hoef je je van btw weinig aan te trekken. Bij je start als zelfstandige kan je namelijk opteren voor de zogenoemde ‘btw-vrijstelling’. Dan mag je jaarlijks maximaal 25.000 euro omzet draaien zonder je klanten btw aan te rekenen. Lijkt interessant, maar er is een keerzijde: btw die je zélf aan leveranciers betaalde, kan je niet meer aftrekken.

Hoe bewaar ik verzonden facturen?

Eenmaal je factuur de deur uit is – uiterlijk de 15de van de maand waarna je leverde – hou je een dubbel exemplaar bij. Schep zoveel mogelijk orde in de papierberg, door uitgaande facturen, inkomende facturen en andere documenten (zoals btw-bonnen) te scheiden. Op die manier maak je het je boekhouder makkelijk en bespaar je op de kost ervan.

Tot slot: op alle facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Eén uitzondering: documenten over de aankoop van een nieuw onroerend goed bewaar je 15 jaar. Hou dus alles nauwkeurig bij, liefst digitaal (via een clouddienst zoals Dropbox of Google Drive). Let wel: je moet ook de ‘echtheid’ van je factuur kunnen aantonen. Lees: tegenover elke factuur moet een bewijsstuk staan, zoals een rekeninguittreksel.

Steunmaatregelen en subsidies: welke mogelijkheden zijn er?

Lang niet alle ondernemers schieten vanaf dag één aan topsnelheid uit de startblokken.

Lang niet alle ondernemers schieten vanaf dag één aan topsnelheid uit de startblokken. Vaak is extra geld nodig: voor een pand, machines, productontwikkeling of opleidingen. Blijkt je eigen inbreng te krap, dan is een lening meestal een logische stap. Maar bedenk ook dat er een waaier aan financiële subsidies, premies en andere steunmaatregelen bestaat. Premies en subsidies zijn een niet te onderschatten geldbron voor vele starters. Naast eigen geld, ondersteuning van supporters (de zogenoemde ‘friends, family & fools’), privé-investeerders en leningen, kunnen ze een goede aanvulling zijn in je financieringsmix.

Subsidiedatabank: bos door de bomen

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven – dus ook starters – te ondersteunen. Maar om een volledig beeld te krijgen van alle premies en subsidies, moet je al stevig wat research verrichten. Deze bron helpt je alvast om het bos door de bomen te zien: de subsidiedatabank van VLAIO. Die bevat steunmaatregelen op alle niveaus: provinciaal, Vlaams, federaal en Europees.

Let wel: lang niet alles in deze databank is toegespitst op starters. Gebruik daarom de zoekcriteria om een selectie uit te voeren op maat van je zaak.

KMO-portefeuille voor advies en opleiding

Dit is een van de bekendste overheidssubsidies. Via de kmo-portefeuille kan je tot 40% subsidie krijgen, met een maximum van 10.000 euro per jaar voor kleine ondernemingen en tot 30% subsidie tot een maximum van € 15.000 per jaar, en dit voor opleidingen en advies. Om kans te maken op deze tussenkomst, moet je wel beroep doen op een erkende dienstverlener. Enkele adviezen die in aanmerking komen: een investeringsanalyse, een waardering van je onderneming, advies om je ondernemingsvorm te wijzigen, enzovoort. Om een beroep te kunnen doen op de kmo-portefeuille moet je wel al over een ondernemingsnummer beschikken!

Finmix: voor innovatieve projecten en stevige ambities

Heb je een risicovol project in de steigers? Lees: je zaak zal niet meteen winstgevend zijn en je kan op voorhand het rendement moeilijk inschatten? Dan is Finmix mogelijk iets voor jou. Je krijgt de kans om je plannen uit de doeken te doen aan een panel van financieringsexperts, waarna zij je adviseren over de ideale financieringsmix. Enkel projecten waarvoor risicokapitaal nodig is, komen in aanmerking.

Tot slot: vergeet ook je gemeente/stad niet

Niet in de subsidiedatabank, maar zeker het verkennen waard: subsidies, premies en andere financiële steun van je stad of gemeente. Zeker de grotere steden komen geregeld tussenbeide bij je startersplannen, als je die steun tenminste zelf aanvraagt.

Een aantal Gentse voorbeelden:

  • het starterscontract, waarmee je maximaal 5.000 euro aan professionele opleidingen en advies kan recupereren
  • Alles Kan: een subsidie tot €3000 voor projecten voor en door jongeren

Zeker zijn dat je geen nieuwe steunmaatregel misloopt? Surf even naar de site van je gemeente of neem contact op met je lokaal bestuur.

Je bent student-ondernemer, wat gebeurt er als je stopt met studeren?

Op een bepaald moment studeer je af. Wat gebeurt er dan met je student-onderneming? En waarmee moet je rekening houden?

Als je gewoon afstudeert en je onderneming niet stopzet, kan je het statuut student-zelfstandige behouden tot en met het 3e kwartaal (dat eindigt op 30/9) van dat kalenderjaar. Vanaf het 4e kwartaal heb je de optie om zelfstandige in hoofdberoep te worden of zelfstandige in bijberoep. Wil je geen van beide, dan moet je je onderneming stopzetten vóór de start van het vierde kwartaal. Let wel, voor de sociale bijdragen geldt dan een bijzondere berekening die nadelig kan uitkomen (zie optie 3).

Wat je in kwartaal 4 doet, is vooral van belang voor de berekening van je sociale bijdragen. De sociale bijdragen worden namelijk altijd berekend op een netto belastbaar jaarinkomen ongeacht je statuut (bijberoep/hoofdberoep/student-zelfstandige). Dit betekent dat de inkomsten van de 4 kwartalen opgeteld worden naar een jaarinkomen. Bij verderzetting van je onderneming in bijberoep of hoofdberoep worden je sociale bijdragen dan berekend op het jaarinkomen waarin dus ook je inkomsten van dat vierde kwartaal vervat zitten. Het maakt  niet uit of je de kwartalen als student-zelfstandige niks verdiend hebt, maar in het vierde kwartaal wel. Sociale bijdragen worden altijd berekend op een jaarinkomen en een jaarinkomen bestaat uit 4 kwartalen.

Bij stopzetting van je onderneming, waarbij je dus geen 4 kwartalen actief bent, wordt je effectieve jaarinkomen geproratiseerd. Het netto belastbaar jaarinkomen waarop je sociale bijdragen worden berekend ligt dan hoger dan je effectieve inkomen in de periode dat je actief was. Hoe dat precies zit, lees je verderop bij optie 3.

OPGELET: houd steeds rekening met de grenzen van het statuut student-zelfstandige.

Optie 1 | Hoofdberoep

Je wordt gezien als zelfstandige in hoofdberoep als je je enkel bezig wil houden met jouw zelfstandige activiteit en daarnaast niet of minder dan halftijds werkt. Als je naast je zelfstandige activiteit halftijds of meer dan halftijds aan de slag gaat, word je gezien als zelfstandige in bijberoep, zie optie 2.

De sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen. Let op: dit betekent dus dat er, als je afstudeert, naar je inkomsten in de eerste drie kwartalen als student-ondernemer wordt gekeken én naar je inkomsten in hoofdberoep in het vierde kwartaal.

Meer info over de sociale bijdragen in hoofdberoep.

Optie 2 | Bijberoep

Ben je student-ondernemer en studeer je af, dan behoud je tot en met 30/09 (einde van het derde kwartaal van dat zelfde kalenderjaar) het statuut van student-zelfstandige en word je vanaf 1/10 (begin van het vierde kwartaal) omgeschakeld naar het statuut zelfstandige in bijberoep als je vanaf de eerste werkdag van oktober een minstens halftijdse tewerkstelling hebt bij een werkgever (19/38 of 20/40 of …).

Let op, werk je niet minstens (dus minder dan) halftijds vanaf de eerste werkdag van oktober, dan word je automatisch zelfstandige in hoofdberoep op 1/10. Ook indien je pas tewerkgesteld bent na de eerste werkdag van oktober (bijvoorbeeld als je in 2023 op 3 oktober begint te werken), dan word je in het vierde kwartaal aangesloten in de categorie hoofdberoep. Pas vanaf het volgend kwartaal kan er opnieuw gekeken worden of er in bijberoep aangesloten kan worden. Start je als interim, ga dan zeker eens langs bij je sociaal verzekeringsfonds om je situatie te bespreken.

De sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar jaarinkomen. Let op: dit betekent dus dat er naar je volledig netto belastbaar inkomen als student-ondernemer in de eerste drie kwartalen wordt gekeken én naar je inkomsten in het laatste kwartaal in bijberoep.

Meer info over sociale bijdragen in bijberoep.

Optie 3 | Stoppen met je onderneming

Je zet jouw zelfstandige activiteiten stop. Let op, hier moet je rekening houden met de proratisering van de sociale bijdragen. Dit betekent dat als je geen volledig jaar actief bent (3 kwartalen of minder), je inkomen definitief herberekend wordt naar een volledig jaar. Formule= (Werkelijk netto belastbaar inkomen/Aantal actieve kwartalen) * 4. Je inkomsten zullen voor het berekenen van de sociale bijdragen in dit geval dus altijd hoger liggen dan wat je werkelijk verdiend hebt!

Wat als je vroegtijdig stopt met studeren?

Indien je je studies vroegtijdig stopt, nog geen job hebt en je je onderneming niet stopzet, dan wijzigt je statuut in dat zelfde kwartaal naar ‘hoofdberoep’. Ook als je midden in een kwartaal je studies en onderneming stopzet zal in datzelfde kwartaal je statuut wijzigen naar hoofdberoep.

Geen fan van lezen? Herbekijk dan zeker onze infosessie over afstuderen als student ondernemer:

Let op: deze infosessie dateert van een paar jaar geleden dus de grensbedragen zijn niet up-to-date!

Je vindt een handige samenvatting over het statuut student-zelfstandige en de grensbedragen trouwens ook in de Xerius-studentenfiche.

Bijdrage door Xerius.

FAQ | The Company

Wat zijn de voordelen die The Company je biedt als student-ondernemer?

We verlagen verschillende drempels.

We verlagen verschillende drempels.

Allereerst juridisch en administratief:

Je maakt gebruik van het ondernemingsnummer (oftewel btw-nummer) van The Company. Op die manier heb je de kans om eenvoudig je eerste verkopen te realiseren, waar je anders een eigen juridische structuur voor moet opzetten - met alle administratie en risico's van dien. Door te ondernemen onder het btw-nummer van The Company kan je niet in faling gaan en onbeperkt verdienen indien je je inkomsten op je projectrekening laat staan.

Je maakt gebruik van onze bankrekening.

Je wordt door ons verzekerd.

We zorgen ervoor dat je sociaal statuut in orde gebracht wordt zonder betaling van sociale bijdragen en zonder verlies van je groeipakket.

We ondersteunen je ook in je groeitraject als ondernemer. We voeren je boekhouding en coachen je hier ook verder in. We helpen je op weg om slimme uitgaven te doen. We helpen je administratief en regelen het afsluiten van contracten en verzekeringen. Je kan gratis gebruik maken van onze juridische dienst en van de 24/7 ondernemerslijn van Unizo. Je krijgt intensieve coaching in alle aspecten van het ondernemen. De bedoeling is dat je op eigen benen leert te staan, in een beschermde omgeving, waarin je flink wordt uitgedaagd. Je leert al doende en wordt begeleid door experts om een betere ondernemer te worden en je krijgt inzicht in waar je voorkeuren, sterktes en uitdagingen liggen.

‘Company’ betekent ook gezelschap en dat maken we waar met een community. Daar kan je van andere student-ondernemers leren en een netwerk opbouwen. Ook onze coaches en hun netwerk behoren tot de community. In ruil voor een actieve bijdrage aan die community krijg je onbetaalbare contacten en samenwerkingen terug. The Company levert je ook zichtbaarheid op.

Via het Gentrepreneur-netwerk en onze partners zetten we geregeld student-ondernemers van The Company in de kijker. Je krijgt ruimte in onze eigen kanalen - website, sociale media, campagnes en wie weet op de Gentrepreneur Awards - en mogelijk in de pers.

Je onderneemt tot slot (nog altijd) officieel onder het statuut student-ondernemer …wat fiscale voordelen oplevert en de combinatie met je studies vergemakkelijkt.

Hoe kan je toetreden tot The Company?

Als je maximaal 25 jaar bent en je voor minstens 27 studiepunten studeert aan Arteveldehogeschool, HOGENT of de Universiteit Gent, kan je toetreden tot The Company.

Als je maximaal 25 jaar bent en je voor minstens 27 studiepunten studeert aan Arteveldehogeschool, HOGENT of de Universiteit Gent, kan je toetreden tot The Company.

Dat verloopt als volgt:

Ben je kandidaat-toetreder, dan zal onze van The Company je uitnodigen voor een toetredingspitch. We willen enerzijds kijken of je marktklaar bent: klaar om snel verkopen te gaan realiseren. Zo niet, heb je nog geen nood aan een ondernemingsnummer. Anderzijds polsen we of je bereid bent om een minimaal engagement op te nemen in drie community-events per jaar. Heb je nog wat tijd nodig om je business model te verstevigen? Dan bieden we je eerst een opstarttraject aan met intensieve coaching.

Zodra je groen licht krijgt om toe te treden tot The Company, word je coöperant door eenmalig een aandeel van 250 euro te kopen. We laten je ook weten welke documenten we van je nodig hebben (met name voor de aansluiting bij het sociaal secretariaat, de vrijstelling van sociale bijdragen en het regelen van de bankrekening, de verzekeringen en het (behouden van) het statuut student-ondernemer). We vragen je ook om de samenwerkingsovereenkomst, het intern reglement, de GDPR-verklaring en de statuten te lezen en te ondertekenen. Eens je dit in orde gebracht hebt, vervolledigen we je toetreding.

Je kan alleen of als team toetreden.

Wat kost het om toe te treden tot en lid te zijn van The Company?

Bij The Company ondernemen is financieel voordelig.

Bij The Company ondernemen is ook financieel voordelig!

Dit zijn de kosten waarmee je rekening moet houden:

-  

  • Je betaalt eenmalig een aandeel van 250 euro per persoon, maar dat krijg je terug wanneer je weer uit The Company treedt.
  • Je betaalt een ondernemingsbijdrage van 200 euro per jaar, waarmee je boekhouding en administratie betaald worden.
  • Voor je eigen projectrekening betaal je 6,20 euro per jaar.
  • Je krijgt een pakket verzekeringen voor 100 euro per jaar, aangevuld met een ongevallenverzekering van 10 euro per persoon per jaar.
  • Je kan opteren voor een prepaid betaalkaart (Visa - de kost hiervoor wordt doorgerekend door Belfius).
  • De kosten voor eventuele noodzakelijke vergunningen kunnen daar nog bijkomen.

Je spaart heel wat kosten uit: je betaalt niet voor een ondernemingsnummer, ondernemingsloket, advies of sociale bijdragen. Als student-ondernemer blijf je ten laste van je ouders; zij behouden dus de kinderbijslag (groeipakket).

Hoe betaal je de kosten?

De btw-afrekening wordt voor jou geregeld. Indien negatief wordt dat bedrag van de projectrekening afgehouden. Via het dashboard van het boekhoudsysteem heb je ook steeds zicht op de btw-status. Een keer per jaar worden de hierboven vermelde kosten opgeteld en in een overzicht gegoten. Dat bedrag wordt als factuur ter betaling doorgestuurd.

Hoe lang blijf je in The Company?

Het einddoel is dat je zelfstandig inkomsten kan verwerven onder je eigen ondernemingsnummer. Ben je daar klaar voor, dan stap je uit The Company.

Het einddoel is dat je zelfstandig inkomsten kan verwerven onder je eigen ondernemingsnummer. Ben je daar klaar voor, dan stap je uit The Company.

Wanneer je stopt bij The Company, worden kosten en inkomsten afgerekend. Je krijgt het aandeel van 250 euro terug. We bieden je ook een exitbegeleiding aan.

Kan ik mezelf een loon uitkeren als lid van The Company?

In eerste instantie zijn de inkomsten verdiend onder The Company bedoeld om weer in jouw project te investeren.

In eerste instantie zijn de inkomsten verdiend onder The Company bedoeld om weer in jouw project te investeren. Is het project echter voldoende winstgevend, dan heb je de mogelijkheid om jezelf een keer per jaar een loon uit te keren. We doen dat steeds in overleg.

Belangrijk: het uitgekeerde loon wordt opgeteld bij alle andere inkomsten (vakantiejobs, flexi-jobs, …) die jij verdient. De som daarvan mag een jaarlijks plafond van (dat bedrag wordt regelmatig bijgesteld) niet overschrijden. Keer je jezelf een loon uit, dan ben je zelf verantwoordelijk om die som in de gaten te houden. Doe je dat niet, dan loop je het risico een pak sociale bijdragen te moeten betalen en heel wat fiscale voordelen te verliezen, en je ouders het groeipakket (kindergeld/kinderbijslag) te ontnemen.

Wat zijn de bedrijfsgegevens van The Company?

Wie lid is van The Company gebruikt de bedrijfsgegevens van The Company op facturen en andere officiële documenten.

De correcte bedrijfsgegevens zijn:

Gentrepreneur Company (erkende CVSO)

Hoogpoort 15

9000 Gent

BTW BE 0633.692.189